Viktstigma och den livsfarliga kommentaren

Helt vanliga ord och kommentarer kan få förödande konsekvenser. Det kan tas emot på fel sätt och av fel personer. Och då kan det du sagt i all välmening faktiskt bli “den livsfarliga kommentaren”!

Viktstigma

Många har nog hört ordet “viktstigma”; så först ska vi reda ut vad det egentligen är!

“Viktstigma syftar på negativa attityder och stereotypisk syn kring övervikt och obesitas. Människor som lever med övervikt och obesitas tillskrivs sämre egenskaper baserad på deras kroppsvikt eller form. Känslor som skam, skuld, ångest, kan vidare leda till en ohälsosam viktutveckling. Viktstigma inom hälso- och sjukvården kan göra att patienter undviker eller väntar med att söka vård, som kan försämra deras hälsotillstånd.”

HOBS:s (hälsa oberoende av storlek)
Den livsfarliga kommentaren kan vara helt vanliga saker som vi säger till varandra

Dina ord kan få konsekvenser

Som de flesta av oss har du säkert kommenterat någons utseende i all välmening! Till exempel har du kanske sagt ”Åh så smal och fin hon/han är!” Eller har du kanske kommenterat din egen kropp och sagt till exempel “jag borde gå ner några kg!” Men har du då tänkt på att detta faktiskt kan vara en livsfarlig kommentar?

Nästa gång du tänker säga någon sådan kommentar vill jag be dig att stanna upp och fundera på konsekvenserna! Till exempel: Hur kan din kommentar uppfattas? Finns det någon i omgivningen som kan höra och uppfatta kommentaren på ett sårande eller skadligt sätt?

Kanske din kommentar kan få någon att tro att man till exempel inte duger och att man MÅSTE vara smal för att vara fin!

Kommentaren vi säger till varandra kan uppfattas på olika sätt och bli livsfarliga för mottagaren

Din kommentar kan spä på en dålig självbild och den kan leda till både ätstörningar, självskadebeteende och psykisk ohälsa! Det finns otaliga vittnesmål om hur någon enstaka kommentar lett till stora konsekvenser!

I boken “Kriget mot kroppen” får du höra just sådana vittnesmål; om hur personer med övervikt har bemötts och vilka konsekvenser det har fått. Boken är mycket läsvärd med budskapet att det är dags att sluta fred med kroppen!

Boken är skriven av konstnären Stina Wolter och överviktsforskaren Erik Hemmingsson.

Boken: Kriget mot kroppen av Stina Wolter och Erik Hemmingsson
Tar upp helt vanliga saker vi säger till varandra som kan leda till stigmatisering av överviktiga.
Kriget mot kroppen

Viktstigmatisering

Det värsta av allt är ändå att viktstigmatisering finns i hela samhället! Det finns åtskilliga berättelser om överviktiga personer som inte får den vård de behöver. Att vårdpersonalen fokuserar mer på personens vikt än det hen sökt vård för osv. Och många överviktiga drar sig in i det längsta för att söka vård! De känner sig nedvärderade och mindre trovärdiga då de ofta får höra att de ska gå ner i vikt oavsett vad de söker hjälp för.

Lurendrejeri med dieter och enkla lösningar

Viktstigmatiseringen leder ofta till att många hoppar på alla möjliga dieter för att hitta enkla lösningar. Det är inte lätt att stå emot reklamen om dieten som lovar att man kan gå ner 10 kg på två veckor! Hur många har inte försökt följa dieter, men efter dieten ökat till en högre vikt än tidigare! Och resultatet blir ofta minskad självkänsla, uppgivenhet och kanske ett destruktivt beteende!

Den livsfarliga kommentaren kan vara helt vanliga saker vi säger till varandra men kan leda till stigmatisering, tappad självkänsla, självskadebeteenden mm
Den livsfarliga kommentaren

Hur kan DU undvika livsfarliga kommentarer?

 • Var försiktig med komplimanger om andras vikt! (t ex ”så smal och fin du blivit”)
  • Tänk på att en viktminskning kan vara ofrivillig, kanske till följd av sjukdom, då kan det bli riktigt fel!
  • Komplimanger och kommentarer om utseende och vikt kan spä på ett skönhetsideal som är ohälsosamt! Det är ju inte kroppens storlek som skapar hälsa, hälsa är ju så mycket mer! Fokus måste vara att må bra i den kropp man har oavsett vikt!
  • Det kan finnas stora öron i din omgivning! T ex barn och ungdomar som kanske är i en väldigt känslig fas i livet. De kanske inte känner sig hemma i en kropp som förändras och blir väldigt påverkad av vad andra runt omkring tycker. Det kan leda till allvarliga ätstörningar och kanske en livslång skev uppfattning om den egna kroppen!
 • Säg inte vad du tycker om någon annans vikt, även om den personen inte hör!
  • Fundera på varför du skulle fälla en kommentar om någon annans vikt!
  • Du vet inte vad orsaken är till att personen är överviktig!
  • Du vet inte hur den som hör dig tar emot det du säger!
 • Tänk efter vad du säger om dig själv!
  • Undvik kommentarer som spär på dåligt samvete och dålig självkänsla hos både dig och din omgivning, t ex: “Jag borde gå ner i vikt”; “Titta vilka fettvalkar jag har!”; “Jag borde inte äta”; Nu måste jag springa av mig all mat!”; “jag måste banta om jag ska komma i den klänningen” osv.
 • Prata om vad du mår bra av och som inspirerar: t ex:
  • “Så skönt det var att cykla/sim/promenera”
  • “Magen känns så bra när jag äter gröt/grönsaker/fullkornsbröd!”
  • “Åh vad jag mår bra av yoga!”
  • “Jag sover bättre nu när jag fått hjälp med min snarkning!”

Hur kan vården minska stigmatisering och livsfarliga kommentarer

 • Vården måste bli bättre i sitt bemötande!
  • Man måste kunna söka vård för en bruten arm eller stukad fot utan att bli påmind om att man behöver minska i vikt.
  • Är övervikten en stor riskfaktor för det patienten söker för måste vårdpersonalen vara professionell i sitt bemötande! De måste se till att patienten får den hjälp och stöd den behöver på alla plan!
  • Vården måste inse att viktnedgång är komplex. Det är få som klarar en hållbar viktnedgång på egen hand!
  • Jobbar du i vården kan du få tips om hur man kan prata med patienter om övervikt här >>>

Professionell hjälp

Professionell hjälp utan stigmatisering

I den bästa av världar borde det finnas ett team som verkligen kan hjälpa utan att stigmatisera; utan att stirra sig blind på vikten och i stället se hela människan. Obesitas (hög vikt) är en kronisk sjukdom och inte något man kan lösa enbart med råd om mat och motion! Dessutom behöver man många gånger titta på eventuella underliggande orsaker. Det kan till exempel finnas någon sjukdom eller hormonell anledning, psykisk belastning, sömnlöshet, stress eller andra faktorer i omgivningen som kan leda till att man inte får ihop sin hälsa?

Stå emot alla som försöker lura på dig snabba lösningar

Stå emot snabba lösningar

De som i sin marknadsföring av dieter eller produkter påstår att det är lätt och att det ska gå snabbt att gå ner i vikt är inte seriösa! Att gå ner i vikt är ingen kvick fix! Snabb viktminskning leder till att du inte tar hänsyn till hälsan i sin helhet. Sjukdomar eller belastningar på olika organ kan komma som ett brev på posten. Dessutom leder en snabb viktnedgång till att du så småningom återgår till dina gamla vanor och vikten ökar igen – ofta till en högre nivå än tidigare.

Det är DU som bestämmer om DU vill ha hjälp och support!

Det finns många duktiga personer att få hjälp av om du vill gå ner i vikt! Det är lättare att nå ett mål om du har människor i din omgivning som vet vad du har för mål och som kan heja på! Men ta inte på dig att VARA supporter! Det måste vara den som vill ha support som bestämmer ATT den vill ha support och från VEM!

Här kan du hitta seriös hjälp!

Det är olika från person till person hur man vill få hjälp med sin vikt! Räkna kalorier och gå på invägningar passar en del, men vill du istället hitta strategier som passar in i din vardag och som fungerar i längden då har vi på Kåsessons Utbildning tagit fram utbildningar som du kan gå digitalt. Du gör det i din takt och lär för livet!

Här hittar du mer information om våra kurser >>>

Våra kurser är utvecklade utifrån vetenskap och beprövade metoder av nutritionist Maria Åkesson

Nutritionist Maria Åkesson

Lämna ett svar