En liten film om Kåsessons:

Presentation av kursledare Maria Åkesson

Här har ni mig! Maria Åkesson, nutritionist och kursansvarig på Kåsessons Utbildning.

Jag som utbildar är nutritionist med medicinsk näringslära och har 30 års erfarenhet att utbilda läkare, dietister, sjuksköterskor och många andra i bl a näringslära, mat och matvanor. Jag har också drivit restaurang och använder den praktiska kunskapen och erfarenheten i mina kurser så maten ska bli både god och enkel oavsett om man är van matlagare eller inte.      

För mig är trovärdigheten viktig! Jag följer de Svenska Näringsrekommendationerna i mina utbildningar; då vet jag att informationen är väl underbyggd med forskning och att råden passar de flesta av oss. 

Jag tror på att förändringar i en livsstil måste komma från glädje och inspiration. Därför tar jag fram det positiva och och jobbar mycket med att locka fram smaker i det som är bra att äta. Tycker vi att det som är bra mat också är gott så blir det så mycket enklare.

Men kroppens signaler, invanda beteenden och vår omgivning kan ibland spela oss lite spratt – vi gör inte alltid det som vi vet är bra för oss! Detta är så intressant och i mina kurser som ska leda till förändring tar jag med dessa aspekter och det blir mycket reflektion och coachning för att deltagarna ska nå sina mål. 

Jag tror också på det lilla stegets kraft! Vi behöver dela upp våra mål i små delmål för se att vi gör framsteg och klarar en förändring. Då förstår ni också att jag inte är så mycket för quick-fix utan jobbar med långsiktighet och att förändringar ska passa in i den enskilde individens vardag.

Jag hoppas att vi ses i någon av mina utbildningar framöver.

Den första utbildningen som jag driver som webbutbildning är “Mat som sänker ditt blodtryck”. Den bygger på en kost (DASH) som är välunderbyggd med forskning och som också ligger i linje med de Svenska Näringsrekommendationerna. 

Mer information om Maria finns på LikedIn 

Videopresentation av Maria Åkesson, nutritionist och kursansvarig på Kåsessons Utbildning