Mat som sänker ditt blodtryck: Introduktion

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
149:00 kr
Matpyramiden mat som sänker ditt blodtryck

Detta är en introduktionskurs till hur du kan påverka ditt blodtryck genom kosten.

En bra kost med bra råvaror hjälper dig att minska risken för hjärt-kärlsjukdom oavsett om du medicinerar eller inte.

Du kommer få ta del av en metod som man använt länge i USA. Denna metod kallad DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) och har i vetenskapliga studier visats kunna sänka blodtrycket lika mycket som blodtryckssänkande medicin.

På bara några dagar kan du starta din resa mot ett lägre blodtryck och bättre hälsa. Utan pekpinnar!

I kursen går vi igenom hur du kan få i dig det du behöver för att sänka ditt blodtryck. 

Du har tillgång tillkursen under 3 månader.